Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

  • Nettoomsättningen ökade till 579 mkr (518) varav hyresintäkter ökade till 488 mkr (455).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2012-12-31, 95 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 305,3 mkr (291,4).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 188,7 mkr (178,1).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,0 mkr (0,0). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 121,5 mkr (106,6).
  • Periodens resultat ökade till 241,8 mkr (212,9), vilket motsvarar 1,86 kr/aktie (1,64).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 320 mkr (314).
  • Prognosen för 2013 uppgår till 790 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– Vi har haft ett bra första kvartal med såväl ökade hyresintäkter som ökat driftöverskott. Detta trots att inledningen av året har präglats av ett konjunkturläge med en nolltillväxt i Sveriges ekonomi. Utsikterna för året ser stabila ut med goda möjligheter att fortsätta vår framgångsrika verksamhet inom både projektutveckling och förvaltning, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2013-04-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

Delårsrapport Atrium Ljungberg januari-mars 2013
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130419 Delårsrapport jan-mars 2013