Delårsrapport januari - juni 2021 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Delårsrapport januari - juni 2021

– Ett starkt kvartal med resultat för vårt första bostadsrättsprojekt, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 • Nettoomsättningen ökade till 1 745 mkr (1 464) varav hyresintäkter uppgick till 1 137 mkr
  (1 227).
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent (92), inklusive projektfastigheter.
   
 • Nettouthyrningen för andra kvartalet uppgick till 17 mkr (-7) varav 2 mkr (-1) avsåg projektfastigheter.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 764 mkr (811). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (66).
   
 • Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 125 mkr (-2).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 683 mkr (566).
   
 • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 131 mkr (-1 207).
  Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till 253 mkr (-240).
   
 • Periodens resultat uppgick till 1 691 mkr (-570), vilket motsvarar 13,32 kr/aktie (-4,39).
   
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 043 mkr (1 156).
   
 • Förvärv av fastigheter uppgick till 25 mkr (295).
   
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 805 mkr (3 979).

 

Nacka, 2021-07-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 07.30 CET.

Delårsrapport januari - juni 2021
Pressmeddelande Delårsrapport jan-jun 2021

Ladda ner bild