Atrium Ljungberg får pris för bästa delårsrapport - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg får pris för bästa delårsrapport

På torsdags eftermiddag tog Atrium Ljungberg stolt emot Kantons pris för Bästa delårsrapport 2019.

Med motiveringen:
" Atrium Ljungbergs delårsrapport fungerar som en utmärkt kvartalsuppdatering inte enbart gällande den finansiella informationen utan även inom områden som marknadsbeskrivningar och hållbarhet. Rapporten innehåller ett relevant och informationsrikt vd-ord och har en tilltalande och användarvänlig utformning samtidigt som den når ut till marknaden på effektivast möjliga sätt."