Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen ... - Atrium Ljungberg

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Prospekt har upprättats med anledning av erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier.

Prospektet finns tillgängligt och tillhandahålls på LjungbergGruppen AB:s huvudkontor, besöksadress Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm och på bolagets hemsida www.ljungberggruppen.se samt hos Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, 103 38 Stockholm, telefon 08-588 694 82 och på Carnegies hemsida www.carnegie.se. Prospekt har även utsänts till dem som var direktregistrerade som aktieägare i LjungbergGruppen den 14 mars 2005. Anmälan om deltagande i erbjudandet skall ske under perioden 17 mars – 7 april 2005. Bilaga: Prospekt 12 sidor. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0001.pdf
wkr0003.pdf