Atrium - LjungbergGruppen säljer fastigheter fö... - Atrium Ljungberg

Atrium - LjungbergGruppen säljer fastigheter för 190 Mkr

Atrium - LjungbergGruppen har idag sålt tio mindre bostads- och butiksfastigheter belägna i Stockholmsregionen. Försäljningen sker genom avyttring av aktier med omedelbart tillträde. Köpare är Fastighets AB Balder. Därutöver har en bostadsfastighet i Vaxholm sålts till en nybildad bostadsrättsförening med tillträde i slutet av augusti.

Köpeskillingarna baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 190 Mkr.

Atrium - LjungbergGruppens affärsidé är att utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv förvärva, utveckla och förvalta handelsfastigheter i Sverige och kontorsfastigheter i Stockholm. Försäljningarna sker som ett led att renodla verksamheten i enlighet med affärsidé och strategi. Försäljningarna medför en positiv resultatpåverkan efter skatt med 22 Mkr i koncernen.

Atrium - LjungbergGruppens rådgivare vid transaktionerna har varit Leimdörfer Fastighetsmarknad AB.


Stockholm 2007-07-04
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf