Finansiell information från Atrium Ljungberg... - Atrium Ljungberg

Finansiell information från Atrium Ljungberg under 2008

Följande datum har fastställts för Atrium Ljungbergs finansiella
rapportering 2008.

Bokslutskommuniké 2007 2008-02-22
Årsstämma 2008-04-03
Delårsrapport januari – mars 2008-04-23
Delårsrapport januari – juni 2008-07-11
Delårsrapport januari – september 2008-10-22


Stockholm 2007-12-11
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0032.pdf