Gränby Centrum i Uppsala först med p-platser fö... - Atrium Ljungberg

Gränby Centrum i Uppsala först med p-platser för eldrivna fordon

Från och med idag har Gränby Centrums besökare möjlighet att ladda sina eldrivna fordon vid särskilda parkeringsplatser försedda med laddningsstolpar med betalningsfunktion. Gränby Centrum i Uppsala är först i Sverige med konceptet och fastighetsägaren Atrium Ljungberg planerar för utökad service för miljömedvetna kunder.

Genom att göra entré i elbil invigde idag Uppsala kommunstyrelses ordförande Gunnar Hedberg Gränby Centrums nya parkeringsplatser för eldrivna fordon. Parkeringsplatserna är försedda med kommersiellt utvecklade laddningsstolpar som innebär att kunden betalar för den faktiska elförbrukningen (5 kr för 1 tim 45 min). Laddningsstolparna fungerar för såväl renodlade elbilar som så kallade ”plug-in-hybrider” och eldrivna mopeder. - Vi vill öka tillgängligheten till Gränby Centrum, oavsett transportsätt, säger Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. Det är självklart att vi ska främja miljöanpassade transportalternativ och vi är mycket stolta över att vara först i Sverige med ett helhetskoncept för elfordon, fortsätter Anders Nylander. Samtidigt invigdes en ny cykelparkering som är avsedd för cykel med cykelkärra i syfte att förbättra servicen för Gränby Centrums alla cykelburna besökare. - Flera kunder har uttryckt att de känner otrygghet när cykelvagnen packats och de därefter måste gå en lång sträcka för att lämna tillbaka kundvagnen. Därför har vi nu iordningställt de nya cykelplatserna i direkt anslutning till kundvagnsgaragen, berättar Jan Hammarling marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg. Antalet eldrivna bilar är ännu mycket begränsat i regionen, dock finns ett flertal eldrivna mopeder. Ytterligare parkeringsplatser i Gränby Centrum är redan förberedda för installation av elstolpar när behovet i framtiden ökar. Atrium Ljungberg arbetar med hållbar utveckling som en naturlig del i verksamheten och har i den nyligen avslutade tillbyggnaden av Gränby Centrum gjort medvetna miljöval avseende inbyggt material och produkter. Detta har skett genom ett samarbete med Sunda hus, den ledande leverantören av produkter och tjänster för miljö- och hälsovärdering av byggvaror samt miljöklassning av byggnader. Totalt har drygt 2.000 olika material i tillbyggnaden miljöklassats. - Atrium Ljungberg visar en tydlig ambition att anpassa Gränby Centrum efter såväl konsumenternas krav på miljöanpassade lösningar som kommunens behov av hållbara miljöer, säger Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Stockholm 2009-06-24 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf