Atrium Ljungberg inviger tre handelsplatser und... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg inviger tre handelsplatser under hösten

Efter en tid av om- och nybyggnationer kommer tre av Atrium Ljungbergs handelsplatser att invigas under den närmaste månaden. Det helt omgjorda Kvarteret Igor i Västerås och ett delvis ny- och ombyggt Farsta Centrum står först på tur den 23 september. Samma dag går också startskottet för Farsta Centrums stora 50-årskalas. Knappt en månad senare, den 20 oktober, öppnar Atrium Ljungberg den helt nya handelsplatsen, Port73 i Handen, Haninge.  

Kvarteret Igor i Västerås
Den 23 september sker den stora, officiella invigningen av Kvarteret Igor, mitt i centrala Västerås. Atrium Ljungberg har genomfört en total förändring av det som tidigare var ett Domusvaruhus och sedan 60-talet handelskvarteret Arosian. Den nya gallerian är nu en modern modedestination kryddad med media, mat och dryck som bjuder på inspiration och upplevelser.
Igors omvandling syns tydligt både invändigt och utvändigt. Ett stort ljusinsläpp har skapats mitt i byggnaden som ger gallerian rymd och ny karaktär. Fasadrenoveringar, nya entréer och glaspartier mot gatan bidrar också till Igors moderna profil. Butiksytan har utökats från 10 000 kvm till cirka 14 000 kvm och antalet våningsplan har utökats från två till fyra.
När Igor invigs kommer ett fyrtiotal butiker att ha öppnat, varav flera är helt nya koncept för Västerås. Invigningsfesten pågår 23-26 september.

Farsta Centrum
Den 23 september är det också dags för ytterligare en etappinvigning av Farsta Centrum då ett tiotal nya butiker öppnar. En del av centrumet har byggts ut och stora delar har renoverats och byggts om. Totalt har om- och tillbyggnadsprojektet som påbörjades 2008 omfattat 17 000 kvm, 200 nya parkeringsplatser och cirka 20 nya butiker.
I samband med invigningen passar Farsta Centrum på att fira 50 år som handelsplats, genom att anordna stort kalas för kunderna under jubileumsdagarna 23-26 september.

Port73 i Haninge
I Handen i Haninge kommun har Atrium Ljungberg sedan 2009 arbetat med att återskapa en tidigare handelplats i ny skepnad och med ny identitet. Port73, som är det nya namnet, ska bli en stark regional handelsdestination där volymhandel och ärenderelaterad shopping förenas.
Invigningen sker den 20 oktober då ett 25-tal nya butiker öppnar på totalt cirka 25 000 kvm, varav 13 000 kvm är helt ny handelsyta. Atrium Ljungbergs plan är sedan att vidareutveckla området etappvis.

Stockholm 2010-09-22
Atrium Ljungberg AB (publ

wkr0005.pdf