Pressmeddelande från Atrium Ljungbergs... - Atrium Ljungberg

Pressmeddelande från Atrium Ljungbergs valberedning

Inför Atrium Ljungberg AB:s årsstämma den 7 april 2011 föreslog Atrium Ljungbergs valberedning i januari 2011 bl.a. att årsstämman till ordinarie styrelseledamöter beslutar om omval av Laszlo Kriss, Anna Hallberg, Ulf Holmlund, Dag Klackenberg och Johan Ljungberg samt nyval av Sune Dahlqvist och Anders Nylander. Vidare föreslogs att Dag Klackenberg utses till ny styrelseordförande.

Laszlo Kriss har meddelat valberedningen att han inte längre står till förfogande för omval varför valberedningen idag beslutat föreslå att årsstämman till ordinarie styrelseledamot i stället beslutar om nyval av Thomas Evers (se presentation nedan).

Thomas Evers
Född 1957. Jur.kand. Lunds Universitet.
Advokat och partner på Hellström Advokatbyrå sedan 2008.
Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.
Inget innehav i Atrium Ljungberg.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Atrium Ljungbergs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Beslutet att framlägga ovanstående förslag till årsstämman har fattats enhälligt av ledamöterna i valberedningen, dvs. Gunilla Fjelde, Johan Ljungberg och Lago Wernstedt som tillsammans representerar aktieägare i bolaget som innehar cirka 80 procent av rösterna.

Stockholm 2011-03-23

Valberedningen i Atrium Ljungberg AB

wkr0001.pdf