Atrium Ljungberg ges tidig markreservation i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg ges tidig markreservation i Hagastaden

Exploateringsnämnden, Stockholms stad, har idag beslutat att ge Atrium Ljungberg och Akademiska Hus en tidig markreservation inom del av fastigheten Vasastaden 1:45 invid Solnavägen i Hagastaden, norra Stockholm. Markreservationen om cirka 36 000 kvm BTA ges för att utreda förutsättningarna att uppföra lokaler för verksamheter inom life science.
Beslutet är villkorat av att en överenskommelse om köpeskilling och lokalernas innehåll kommer till stånd inom två år.

Nacka 2012-05-25
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 120525