Atrium Ljungberg emitterar 500 miljoner under... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg emitterar 500 miljoner under MTN-program

Atrium Ljungberg har genomfört en första emission om 500 mkr under sitt nyligen kommunicerade MTN-program. Emissionen är en 4-årig obligation om 500 mkr med rörlig ränta, 3M Stibor + 1,50 %.

Obligationen är icke säkerställd och utgör ett komplement till bolagets befintliga finansiering.

- Emissionen var övertecknad och vi kommer i framtiden att göra fler emissioner under programmet. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld men även till att finansiera vår projektutveckling, säger Annica Ånäs, cfo.

Emissionsinstitut för Atrium Ljungbergs första obligation var Handelsbanken Capital Markets.

Nacka, 2013-11-08
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 131108