Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl. 17.00, Filmstaden Sickla SF Bio, Marcusplatsen 19 i Sickla.

Ärenden som ska behandlas på stämman framgår av bifogad kallelse.

Nacka, 2013-03-06
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130306
Kallelse till årsstämma 2013