Atrium Ljungberg vill skapa Uppsalas andra... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg vill skapa Uppsalas andra stadskärna i Gränby

Under tisdagen presenterade fastighetsbolaget Atrium Ljungberg sina planer för området kring Gränby Centrum och Gränby Köpstad i Uppsala. Visionen är att, tillsammans med kommunen och andra aktörer, skapa en attraktiv och levande stadsdel, Uppsalas andra stadskärna, som bjuder på spännande möten och ett ständigt flöde av upplevelser. Det nya Gränby ska komplettera citykärnan och fylla ett växande behov av framför allt handel och bostäder kombinerat med restaurang- och kulturverksamhet.

Uppsalaregionen växer med cirka 3 000 personer per år. Fram till år 2020 beräknas befolkningsökningen bli nio procent och den ökade köpkraften femton procent - cirka 2,3 miljarder kronor bara för Gränbys närmarknad. Gränby håller på att ta ny form som en de viktigaste och mest expansiva stadsdelarna i Uppsala.

- Vi har successivt utvecklat Gränby Centrum genom åren. Nästa steg blir att skapa en helhet, en stadsdel, av köpcentrumet och omkringliggande områden. Uppsalas starka tillväxt och kommunens och andra aktörers planer för Gränby ger oss goda förutsättningar att bygga vidare och ta ett större grepp om området, säger Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Atrium Ljungbergs vision för området, som totalt omfattar cirka 120 000 kvadratmeter uthyrbar yta, är att skapa en förlängning av staden med allt vad det innebär i form av infrastruktur, social service, restaurangutbud och fritidsaktiviteter. 

- Vi vill skapa en plats som lever under dygnets alla timmar. Därför handlar det nya Gränby lika mycket om bostäder, arbetsplatser och kultur som handel och kommersiella upplevelser, kommenterar Carl Strufve, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

- År 2050 räknar vi med att Uppsala har 350 000 invånare. Med de utmaningar det innebär är det viktigt att ha ansvarsfulla aktörer som Atrium Ljungberg som vill vara med och bygga staden. Det här är en del av vårt arbete att utveckla hela Uppsala, säger Fredrik Ahlstedt (m), Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Nacka, 2014-04-30
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140430
Vision Gränby_Sweco Architects AB

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2