Kvarteret Nod i Kista - platsen att visa upp... - Atrium Ljungberg

Kvarteret Nod i Kista - platsen att visa upp Sveriges innovationskraft

Atrium Ljungbergs projekt Kvarteret Nod i Kista tog på torsdagen ännu ett kliv mot att uppfylla visionen om att vara Sveriges nya och främsta mötesplats för lärande, forskning och näringsliv. Det skedde i samband med att IT- och energiminister Anna-Karin Hatt på plats presenterade regeringens utvecklingsprogram Digitala steget - Ett offentligt Sverige i världsklass.

- Det ligger i teknikens natur att den är gränsöverskridande. Ska man hitta nya, spännande lösningar så krävs att man korsar gränser – att de som är duktiga på IT möter dem som är duktiga på energiteknik, eller att de som är duktiga på teknik möter dem som är duktiga på människors beteenden. Kan man bygga miljöer som uppmuntrar till sådana oväntade möten så tror jag att man kan få igång en inspirerande och kreativ process, sade Anna-Karin Hatt.

-Vi svenskar är väldigt kreativa, det kan vi se i mätningar. Kan vi bygga så att vi uppmuntrar det och uppmuntrar till att korsa gränser så tror jag att det är väldigt positivt för utvecklingen, tillade hon.

Presentationen av regeringens utvecklingsprogram skedde i samband med ett seminarium om framtidens e-förvaltning som anordnades av hyresgästen eGovLab i samarbete med Näringsdepartementet.

Nod ska främja kreativitet och innovation
Kvarteret Nod ska bidra till att sänka trösklarna mellan forskning, utbildning och innovation samt företagande och entreprenörskap. Förutom att kontorsytor kan anpassas med ett modulsystem kan hyresgäster och besökare nyttja större eller mindre mötesrum, tillfälliga kontorsytor och öppna gemensamma platser. Nod har även en stor eventyta för mässor, utställningar och andra aktiviteter. För att främja intern kommunikation i fastigheten finns en digital informationsplattform kopplad till husets alla storbildskärmar.

- I Nod har vi tagit kontorsbyggnaden ett steg längre och fokuserat på att verkligen skapa riktigt bra kontor och utbildningslokaler mitt i en attraktiv mötesplats för alla som bor, studerar, arbetar eller på annat sätt verkar i Kista. Vi vill att människor som kommer till Nod ska kunna uppleva den häftiga plats som Kista är – ett av världens största kluster inom IT och en arena för att träffa andra människor inom branschen, säger Sofia Strandell, affärsutvecklare vid Atrium Ljungberg.

eGovLab är en forskningsenhet inom Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap (DSV). eGovLab bygger bland annat olika former av e-förvaltningssystem i Sverige och utomlands och knyter till sig ledande systemvetare, ingenjörer, akademiker och designers. Stockholms universitets institution för data- och systemvetenskap är den största hyresgästen i Nod. Övriga hyresgäster som har flyttat in eller är på väg att flytta in är Kista Science City, Stockholm Science & Innovation School, Digital Art Center, Cornerstone, SenseGraphics, Indpro, Creant, Eatery samt Member24.

Den officiella invigningen av Nod sker den 2 oktober.

Nod är strategiskt placerat mellan det äldre och det nyare framväxande Kista på Borgarfjordsgatan 12, cirka tre minuters promenad från Tunnelbanan. Nod är ett av Atrium Ljungbergs tre pågående BREEAM-projekt.

För mer information om vad som händer i Nod besök www.kistanod.se

Nacka, 2014-09-04
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140904

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5