Valberedningens förslag till styrelseledamöter ... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Atrium Ljungberg

Inför Atrium Ljungberg AB:s årsstämma den 7 april 2014 föreslår Atrium Ljungbergs valberedning att årsstämman till ordinarie styrelseledamöter beslutar om omval av Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg, Dag Klackenberg (tillika omval som styrelseordförande) och Johan Ljungberg samt nyval av Erik Langby och Simon de Château. Erik Langby var kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012. Simon de Château var en av grundarna till Sveafastigheter och dess vd under åren 2003-2013. Anders Nylander har avböjt omval. 

- Jag har haft förmånen att vara i bolaget i 27 år, både som operativt verksam och de tre senaste åren som styrelseledamot. Det är en naturlig utveckling att jag nu lämnar styrelsen och låter andra ta vid. Som det välskötta bolag Atrium Ljungberg är, och med den kompetenta ledning och engagerade medarbetare man har, är jag övertygad om att bolaget får en fortsatt god utveckling, säger Anders Nylander.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och presentation av samtliga ledamöter kommer att finnas på Atrium Ljungbergs webbplats i anslutning till att kallelsen offentliggörs.  

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1 600 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Ernst & Young AB har tidigare utsetts till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inför årsstämma 2015 föreslås valberedningen utses enligt tidigare principer. Avstämningstidpunkten för ägandet ska vara den 30 april 2014.

Dag Klackenberg föreslås väljas som stämmoordförande vid årsstämman.

Valberedningens bedömning är att bolaget uppfyller kraven om oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Atrium Ljungbergs valberedning består av Lars Ericson representerande Konsumentföreningen Stockholm, Gunilla Fjelde (tillika valberedningens ordförande) representerande familjen Holmström, Eva Gottfridsdotter-Nilsson representerande Länsförsäkringar, Johan Ljungberg representerande familjen Ljungberg och Pirta Wentzel representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Valberedningens förslag till årsstämman har fattats enhälligt av ledamöterna.

Nacka 2014-02-19
Valberedningen i Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 140219