Atrium Ljungberg och Stadsmissionen i... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg och Stadsmissionen i insamlingsinitiativ

Viljan att hjälpa är just nu stor i Sverige och att bidra är enkelt. Nu går Atrium Ljungbergs handelsplatser samman med lokala Stadsmissioner i det årliga initiativet Återwin-win – en stor klädinsamling för människor som lever i utsatthet. Tillsammans med sina miljontals kunder hoppas man slå förra årets rekord – över 46 ton insamlande kläder.

– Engagemanget och viljan att hjälpa växer sig allt starkare i hela Sverige. Det tycker vi är fantastiskt och såklart någonting som vi vill vara en del av. Med kampanjen Återwin-win vill vi uppmana våra miljontals kunder att göra en ”garderobsrensning”. De flesta av oss har en massa kläder som sällan eller aldrig blir använda. I stället tycker vi att man ska packa ner hela och rena kläder i påsar, gå ner till sin handelsplats och lämna in dem i våra returstationer, säger Marianne Perslow, kommunikationsstrateg på Atrium Ljungberg. 

Den 18 - 27 september uppmanas kunder från Malmö i söder till Östersund i norr att lämna in kläder för att hjälpa behövande. I de nio medverkande handelsplatserna har särskilda returstationer installerats och varje bidrag räknas – från ett enda plagg, till halva garderoben. Som tack erhåller alla kunder som bidrar en rabattcheck på 20 % att använda vid köp av valfri vara i någon av handelsplatsernas butiker.

Samtliga insamlade plagg går till Stadsmissionernas lokala arbete med och för människor som lever i utsatthet. Kläderna kommer bland annat att säljas i Stadsmissionernas second-handbutiker, återbrukas till nya produkter eller delas ut till deltagare inom Stadsmissionens olika sociala verksamheter.

– Vi vill genomföra en kampanj som är relevant och som har ett verkligt värde. Främst för de hjälpinsatser som de insamlade kläderna resulterar i, men också för våra handelsplatser och kunder. Med drygt 65 miljoner besökare i våra handelsplatser under år 2014 tror vi att vi i allra största grad kan göra skillnad och bidra till det viktiga arbete Stadsmissionerna utför. Förra året fick vi tillsammans ihop 46 ton kläder – ambitionen är att slå det i år, säger Marianne Perslow, kommunikationsstrateg på Atrium Ljungberg.

Återwin-win är en årligt återkommande kampanj, där Atrium Ljungberg tillsammans med Erikshjälpen förra året samlade in kläder till syriska flyktingar i Libanon. Totalt samlades då 46 (!) ton kläder in under drygt en vecka.  

Medverkande handelsplatser: Sickla (Stockholm), Farsta Centrum (Stockholm), Port 73 (Stockholm) Mobilia (Malmö), Gränby Centrum (Uppsala), Orminge Centrum (Stockholm), Kvarteret Igor (Västerås), Forumgallerian (Uppsala), Mittpunkten (Östersund).

Medverkande Stadsmissioner i projektet är Skåne, Uppsala, Västerås och Stockholms Stadsmission. De har alla 90‐konto och är fristående ideella föreningar eller stiftelser och del av Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner som arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige.

Pressmeddelande 150910 Atrium Ljungberg och Stadsmissionen i insamlingsinitiativ