Förändring i Atrium Ljungbergs bolagsledning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Förändring i Atrium Ljungbergs bolagsledning

Jonas Törnell, affärsområdeschef Kontor på Atrium Ljungberg, tillträder från och med 1 januari en ny roll som inköpsansvarig för bolaget. I och med den nya rollen lämnar Jonas Törnell sin plats i Atrium Ljungbergs bolagsledning.

- Syftet med uppdraget som inköpsansvarig är att vara ett effektivt stöd för hela organisationen genom samordnade inköp som leder till högre kvalitet och minskade kostnader. Det är också ett viktigt led i att än bättre möta Atrium Ljungbergs krav inom hållbarhet och affärsetik, kommenterar Annica Ånäs,
tf. vd på Atrium Ljungberg.

Micael Averborg har utsetts till tillförordnad affärsområdeschef Kontor och behåller samtidigt rollen som affärsområdeschef Transaktion och marknad.

Efter förändringen består Atrium Ljungbergs bolagsledning av:

Annica Ånäs, tf. vd och cfo
Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad samt
tf. affärsområdeschef Kontor
Mattias Celinder, affärsområdeschef Handel
Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef
Angela Berg, projektchef
Helena Martini, HR-chef

Nacka, 2015-12-14
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 151214