Atrium Ljungbergs kapitalmarknadsdag 2017 - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungbergs kapitalmarknadsdag 2017

Atrium Ljungberg ger på fredagen en närmare presentation av bolagets strategi, projektportfölj, bostadssatsning och finansiella ställning samt kommenterar 2016 års bokslut.

Atrium Ljungbergs strategi att utveckla attraktiva stadsdelar i tillväxtregioner med handel, kontor och bostäder skapar dynamiska helhetsmiljöer som bidrar till ökat värdeskapande. För att stärka helheten har Atrium Ljungberg under det senaste året utvecklat ett bostadserbjudande. Bostadsproduktionen har startat i mindre skala och planen är att byggstarta 300 lägenheter per år från 2019.

- Nu har vi en tydlig strategi för vårt bostadserbjudande och har anpassat organisationen efter den nya satsningen. Vi ska bygga bostäder på våra befintliga områden med kvalitet och med tydlig identitet. Bostäderna kommer bidra till en blandad stadsmiljö som lever dygnet runt och stärka vårt totala erbjudande, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Projektportföljen uppgår totalt till cirka elva miljarder kronor, varav bolaget räknar med att starta projekt med en total investeringsvolym om cirka två miljarder under 2017. Atrium Ljungberg bedömer att förutsättningarna är goda för att målet om investeringar om drygt en miljard kronor per år kommer att kunna överträffas de närmaste åren.

Med solida finansiella nyckeltal har Atrium Ljungberg en stark finansiell ställning för att ta tillvara på investeringstillfällen och fullfölja sina projektplaner. Ramen inom MTN-programmet har utökats till fem miljarder kronor, inklusive möjligheter att emittera gröna obligationer.

- Med starka finanser och kreditbetyget Baa2 med stabil utsikt från Moody’s ser vi goda möjligheter att finansiera oss till konkurrenskraftiga villkor, kommenterar Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg.

Sammanfattningsvis konstaterade Annica Ånäs att hyresmarknaden är fortsatt god och att Atrium Ljungberg är väl positionerat med 77 procent av fastighetsportföljen i den snabbväxande Stockholmsregionen. Med fastigheter inom handel, kontor och bostäder samt närvaro i även Uppsala, Malmö och Göteborg, är riskspridningen i portföljen god.
 

Presentationer:
Presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats: http://al.se/ir/kapitalmarknadsdag-2017 senare under eftermiddagen den 24 februari. Presentationer översatta till engelska kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen i början av vecka 9.

Nacka, 2017-02-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande