Atrium Ljungberg förvärvar fastighet i... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg förvärvar fastighet i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Kylfacket 3 i Slakthusområdet i Stockholm. Fastigheten om cirka 4 500 kvadratmeter förvärvas för 150 miljoner kronor.

Kylfacket 3 är belägen i den sydöstra delen av Slakthusområdet i Stockholm. Kringliggande välkända byggnader är Tele 2 Arena och Globen. Fastigheten är belägen i den första detaljplaneetappen inför den kommande exploateringen av Slakthusområdet och fastigheten kommer troligen att kunna utvecklas med stöd av ny detaljplan.

Den förvärvade fastigheten omfattar cirka 4 500 kvadratmeter uthyrbar area som idag primärt används för lager och kontor. Fastigheten är näst intill fullt uthyrd med ett hyresvärde om 3 miljoner kronor.

Förvärvet sker genom en fastighetsaffär för 150 miljoner kronor. Säljare är privatpersoner. Tillträde sker 1 juni 2018.

– Kylfacket 3 har ett mycket bra läge i ett av Stockholms mest intressanta områden. Här finns stor potential och målsättningen är att utveckla fastigheten med blandat innehåll av mat, kultur och kreativa kontorsmiljöer, i enlighet med resten av stadsdelen som kommer att växa fram här, säger Monica Fallenius, affärsområdeschef för Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg.

Slakthusområdet är ett av de mest intressanta utvecklingsområdena i Stockholm. Området, med sin industrihistoriska karaktär och identitet, ska fram till 2030 genomgå en omfattande stadsutveckling. Den historiska arkitekturen och industriella miljön med årtionden av livsmedelsproduktion ska leva vidare och samexistera med en ny bebyggelse som kommer att utgöra ett av Stockholms största utvecklingsprojekt i modern tid. I Slakthusområdet ska bland annat 3 000 - 4 000 nya bostäder byggas och 50 000 - 70 000 kvadratmeter nya kontorslokaler, skola, förskola, handel, service och restauranger tillföras.

– Fastigheten är liten men strategiskt placerad och med utvecklingsmöjligheter, såväl inom gällande som kommande detaljplan. Slakthusområdet är mycket intressant och vi ser fram emot att vara med och bidra till att utveckla platsen, kommenterar Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

 
Nacka, 2018-04-27 
Atrium Ljungberg AB (publ)

Om Slakthusområdet
De senaste åren har omfattande planarbeten pågått i Slakthusområdet och i början av 2017 godkände Stadsbyggnadsnämnden strukturplanen vilket kommer att innebära nya byggrätter för cirka 4 000 bostäder, skola, kontor, handel med mera. Merparten av fastigheterna i området ägs av Stockholms stad.

Slakthusområdet är en viktig del i utbyggnaden av Söderstaden där området likt en stadsväv knyter ihop omkringliggande stadsdelar som Enskede, Gullmarsplan och Skanstull. En viktig del i områdets utveckling är tunnelbanans nya sträckning där Slakthusområdet får två nya tunnelbaneuppgångar, en i nordöstra delen med anknytning till Arenavägen och en i den Centrala Parken. 

Pressmeddelande

Ladda ner bild