Atrium Ljungberg ges markanvisning vid... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg ges markanvisning vid Mälarterrassen, Slussen

Idag offentliggjordes att Atrium Ljungberg har tecknat markanvisningsavtal med Stockholms stad. Avtalet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter BTA vid Slussen i Stockholm. Ambitionen är att skapa en mötesplats för mat och kultur för Stockholms invånare och besökare. Den nya mötesplatsen beräknas kunna invigas senast 2025.

Markanvisningsavtalet avser del av fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87 vid Slussen, belägna i direkt anslutning till Södermalms torg och kajen ned mot Gamla stan. Avtalet innebär att Atrium Ljungberg under två års tid har en option att ensam förhandla med Stockholms stad om exploateringsavtal med tomträttsupplåtelse.  

- Vi är mycket glada över att få vara en del av utvecklingen av nya Slussen och Södermalm. Vid Mälarterrassen vill vi tillsammans med staden skapa en levande mötesplats som stärker och utvecklar hela Slussenområdet. Markanvisningsavtalet är ett viktigt steg framåt i arbetet med att bygga en attraktiv stadsmiljö med ett spännande innehåll i form av kultur och restauranger, kommenterar Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

- Vi ser nu fram emot ett gott samarbete med Atrium Ljungberg. Tillsammans har vi förutsättningar att göra Slussen till en fantastisk mötesplats som uppfyller stadens vision om ett Stockholm för alla, kommenterar Håkan Falk förvaltningschef på Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare Glashuset och Sjömansinstitutet på Stadsgårdskajen vid Slussen, fastigheter om drygt 29 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget har också en markanvisning för en byggrätt om 18 000 kvadratmeter BTA på Stadsgårdskajen. Dessutom äger Atrium Ljungberg Söderhallarna vid Medborgarplatsen på Södermalm.  

- Med markanvisningsavtalet vid Mälarterrassen kan vi skapa ett riktigt bra sammanhang på Södermalm, där olika verksamheter stärker och utvecklar varandra, säger Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

Målsättningen är att byggstart ska ske under 2022 och att lokalerna invigs senast 2025.

Pressmeddelande

Ladda ner bild