Andreas Malmsäter blir ny affärsområdeschef... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Andreas Malmsäter blir ny affärsområdeschef Leasing och tar plats i Atrium Ljungbergs ledningsgrupp

Nu står det klart att Andreas Malmsäter tillträder den nyinrättade rollen som affärsområdeschef Leasing hos Atrium Ljungberg. Han kommer närmast från Fabege där han varit uthyrningschef sedan 2015.

– Jag är väldigt glad att välkomna Andreas till rollen som affärsområdeschef Leasing. Han har en gedigen erfarenhet av branschen och blir en viktig förstärkning för bolaget. Atrium Ljungbergs ”agenda 2030” innebär att vi ska investera 30 miljarder till år 2030 i egna utvecklingsprojekt. Uthyrningen är en nyckelfaktor för att vi ska lyckas förverkliga vår fantastiska projektportfölj, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Andreas har mångårig erfarenhet från liknande befattningar hos Fabege och Tenant & Partner och har sedan 2015 haft rollen som uthyrningschef på Fabege. I uppdraget ingår övergripande ansvar för det strategiska uthyrningsarbetet hos Atrium Ljungberg och ansvar för bolagets leasingavdelning.  Andreas börjar tjänsten i augusti 2022 och i och med tillträdet utökas Atrium Ljungbergs ledningsgrupp med en person.

– Atrium Ljungberg är ett mycket attraktivt bolag med en spännande och stor projektportfölj. Här finns en enorm potential och jag ser verkligen fram emot att vara med på bolagets fortsatta utvecklingsresa, säger Andreas Malmsäter.

Atrium Ljungbergs bolagsledning består efter rekryteringen av: Annica Ånäs, vd, Mattias Celinder, affärsområdeschef Fastigheter, Linus Kjellberg, affärsområdeschef Affärsutveckling, Angela Berg, affärsområdeschef Projekt, Andreas Malmsäter, affärsområdeschef Leasing, Helena Martini, HR-chef samt Ulrika Danielsson, cfo. 

Nacka, 2022-06-17
Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl. 08.00 CET.

Pressmeddelande

Ladda ner bild