Atrium Ljungberg AB bekräftar diskussioner om... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg AB bekräftar diskussioner om försäljning av fastigheten Skotten 6 i Stockholm city

Med anledning av marknadsrykten avseende en försäljning av fastigheten Skotten 6 i Stockholm city bekräftar Atrium Ljungberg att bolaget för diskussioner med en potentiell köpare av den aktuella fastigheten. Diskussionerna befinner sig i ett initialt skede och det är i nuläget inte möjligt att bedöma om diskussionerna kommer att leda till en försäljning av fastigheten.

Ytterligare information kommer att lämnas om och när det bedöms lämpligt.

Nacka, 2022-12-02
Atrium Ljungberg AB (publ)


Denna information är sådan information som Atrium Ljungberg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 18.30 CET.

Pressmeddelande