Atrium Ljungberg tecknar exploateringsavtal i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar exploateringsavtal i Hagastaden, Stockholm

Idag offentliggjordes att Atrium Ljungberg tecknat fem exploateringsavtal med Stockholms stad. Avtalen omfattar två bostadsrättshus med totalt ca 440 lägenheter (37 000 kvm BTA), fördelat på fyra etapper, samt ett kontorshus om ca 26 000 kvm BTA, ovanpå ett gemensamt garage i Hagastaden, Stockholm.

Exploateringsavtalet avser de tre kvarteren Stanford, Cambridge och Pisa, belägna i den östra delen av Hagastaden. Kontorsfastigheten, Pisa, kommer att bli porten in i Hagastaden norrifrån, på samma sätt som nyligen färdigställda Life City är söderifrån. Avtalen innebär att Atrium Ljungberg ska bygga det så kallade Bellmansgaraget med ca 285 parkeringsplatser och ovanpå detta uppföra tre nya kvarter. Den totala investeringen beräknas till drygt 5 miljarder kronor, varav markförvärvet bedöms till ca 2 miljarder. Marken kommer att betalas när respektive bostads- och kontorsprojekt startas och slutlig köpeskilling fastställs i samband med respektive tillträde. Affären är villkorad av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Byggstart av garage och grundläggning sker våren 2023, första bostadskvarteret slutet av 2024 och målsättningen är att samtliga kvarter ska vara färdigställda senast 2030.

– Vi har varit en aktiv fastighetsägare i Hagastaden i mer än 30 år och det känns fantastiskt att få möjlighet att fortsätta expandera här. Det är spännande att se hur platsen utvecklas och med en tunnelbana på plats 2028 blir området en naturlig del av innerstaden, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

– Samarbetet med Atrium Ljungberg innebär att vi möjliggör fler attraktiva bostäder och arbetsplatser i Hagastaden. Detta blir ett viktigt tillskott till Stockholm och en viktig del i arbetet med att utveckla en helt ny stadsdel, säger Anna König-Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms Stad.

Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och mitt i området planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken och Brunnsviken. Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsägarna, med 80 000 kvm kontor, i Hagastaden och har varit verksamma i området sedan drygt 30 år tillbaka.

Nacka, 2022-08-09

Atrium Ljungberg AB (publ)

Atrium Ljungberg_2200809-Atrium Ljungberg skriver exploateringsavtal