Internationell mediekoncern till Katarinahuset... - Atrium Ljungberg

Internationell mediekoncern till Katarinahuset vid Slussen

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om cirka 1 900 kvadratmeter med en internationell mediekoncern, som flyttar sitt svenska huvudkontor till det nyrenoverade, ikoniska Katarinahuset. Kontoret har en av Stockholms vackraste utsikter vid nya Slussen, där hela staden möts i en dynamisk mix av kultur, restauranger, arbetsplatser och stadspuls.

– Vi är väldigt glada att hälsa ytterligare en hyresgäst välkomna till Slussen. Intresset för Katarinahuset är jättestort och fastigheten fylls i snabb takt med nya hyresgäster och en kreativ mix av verksamheter. Vår nya hyresgäst kommer verkligen att bidra till den puls och dynamik som vi vill skapa tillsammans med alla aktörer som verkar här vid Slussen, säger Camilla Waxin, Leasing Manager på Atrium Ljungberg

Slussen har varit en central plats ända sedan Stockholm grundades och nya Slussen utvecklas nu från trafiklösning till mötesplats, när bilar och bussar flyttar under mark och kajstråk, torg och en park växer fram. Idag finns ett brett utbud av kulturscener och restauranger från Södra Teatern och Mosebacke via Götgatan ner till Fotografiska vid vattnet. Till hösten öppnar även nya Gondolen med entré från Katarinahuset. I samband med nya Slussens utveckling planeras också för ett stråk av nya butiker och service i direkt anslutning till den nya Slussenterminalen. Mot vattnet kommer även flera restauranger att öppna i den så kallade Mälarterrassen.

Hyresavtalet är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. JLL har agerat rådgivare åt hyresgästen i processen. 

Katarinahuset har en total uthyrbar area om cirka 25 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 149 mkr exklusive tillägg. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till 63 procent.


Nacka 2023-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2