Stockholms konstnärliga högskola till... - Atrium Ljungberg

Stockholms konstnärliga högskola till Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Stockholms konstnärliga högskola, SKH, i Slakthusområdet där högskolans samtliga verksamheter kommer att samlas. Det nya kvarteret, där SKH:s lokaler ingår, omfattar närmare 36 000 kvadratmeter BTA och beräknas stå klart 2030.

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, är en statlig högskola som idag är lokaliserad på fem olika adresser på Östermalm. Högskolan omfattar en unik och mångfaldig utbildnings- och forskningsverksamhet inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. SKH har cirka 500 studenter samt 250 medarbetare och doktorander som nu alla kommer samlas under ett gemensamt tak med syfte att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö, där olika discipliner kan inspireras av varandra och utvecklas.

Vi är så glada att hälsa SKH välkomna till Slakthusområdet. Etableringen av högskolan är helt i linje med visionen för området och målsättningen för nya Slakthusområdet. Genom att blanda utbildning, arbetsplatser, bostäder och kultur skapar vi en attraktiv stadsdel med goda förutsättningar för samverkan mellan akademi och näringsliv, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

– Med det här avtalet kommer vi ännu närmare vår framtidsvision om en byggnad där all vår utbildning och forskning kan utvecklas vidare tillsammans och skapa spännande samarbeten inom SKH och samverkan med det omgivande samhället. Vi ser med glädje på att Atrium Ljungberg väljer att satsa på att bygga en konstnärlig högskola, inte minst i det dynamiska och kreativa Slakthusområdet, säger Paula Crabtree, rektor för Stockholms konstnärliga högskola.

SKH:s verksamhet kommer att omfatta drygt 20 000 kvm LOA. Därtill skapas närmare 6 000 kvm LOA externa kontorslokaler högst upp i huset och en restaurang om drygt 300 kvm LOA i bottenvåningen. Investeringen bedöms uppgå till drygt 2 miljarder kronor och hyresavtalet, med en avtalstid om 20 år, är godkänt av regeringen. Hyresavtalet förutsätter bland annat ingående av exploateringsavtal och att detaljplanen vinner laga kraft. Även slutligt hyresvärde är kopplat till villkor i avtalet, varför det fastställs i ett senare skede. Ambitionen är att certifiera byggnaden enligt Breeam Excellent och uppnå energiklass A.

Atrium Ljungberg fokuserar på utveckling av stora sam­manhängande områden och skapar attraktiva stadsmiljöer med ett rikt och blandat innehåll. Bolaget äger redan ett flertal fastigheter där skolverksamhet bedrivs. Som exempel kan nämnas Campus Sickla med ett flertal gymnasieskolor, Nod i Kista med universitet, gymnasium och kontor integrerat i samma byggnad, samt BAS Barkarby, där Järfälla kommuns teoretiska gymnasieutbildningar, kultur- och idrottsanläggning integreras med aktörer inom näringslivet.


Nacka, 2023-12-14
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4