Bostäder i Kyrkviken

Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostäder. Både sjön och promenadstråken bidrar till en mycket attraktiv miljö och flertalet av bostäderna kommer att få sjöutsikt.
Området kommer på ett naturligt sätt att länkas ihop med Sickla. Mot Kyrkviken och nya stadsgatan Järlaleden skapas torget, områdets naturliga plats för lek och möten. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Bostäder 0 70 000
Tillbaka
Möjligt projekt

Nya bostäder vid strandpromenad

Här vill vi i enlighet med Nacka kommuns bostadsvision och översiktsplan, skapa 700 attraktiva bostäder och komplettera med service i en trivsam kvartersmiljö. Kyrkviken ligger i den östra delen av Sickla i direkt anslutning till strandpromenad, kollektivtrafik och ett brett utbud från köpkvarteret. Arbete med planprogram pågår med planerad start för detaljplan under 2017.