Industrikvarteren - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Industrikvarteren

I Sicklas mest centrala delar planerar vi för ca 7 000 arbetsplatser och 500 bostäder.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
0 150 000

Från industri till levande stadskvarter

Vi har under mer än 20 år utvecklat Sickla, från industriområde till levande stadsdel. Tillsammans med Nacka kommun har vi arbetat fram en vision för utvecklingen av Industrikvarteren som har resulterat i en gemensam bild av den framtida stadsdelen och förslag till ny stadsplan.

Området, som sträcker sig från Marcusplatsen i väster till Kyrkviken i öster, består idag av stora ytor för bilparkering och låga handelsbyggnader, men planen är att omvandla detta till urbana stadskvarter med promenadstråk och hus med kontorsarbetsplatser och bostäder. Restauranger och butiker i bottenvåningarna ger liv åt gatustråken och skapar en trygg stadsmiljö.

Totalt omfattar planen ca 150 000 kvm BTA motsvarande ca 7 000 arbetsplatser och ca 500 nya bostäder. Detaljplaneprocessen har varit på samråd och planeras gå ut på granskning under slutet av 2022, planprocessen bedöms pågå till slutet av 2023. Med hänsyn till riksintressepreciseringen av Östlig förbindelse pågår anpassning av detaljplanen utifrån dessa förutsättningar.