Lindholmen - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Lindholmen

På Lindholmen i Göteborg utreds möjligheten att tillskapa ytterligare byggrätter för kontor om cirka 10 000 kvm inom befintlig fastighet.

Kommun: Göteborg

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 0 23 000

Fortsatt utveckling av växande Lindholmen

Det gamla varvsområdet på Lindholmen är idag i omdaning med stark utveckling som lockar till sig både natioenella och internationella företag, studenter och forskare. Under hösten 2019 ansökte vi om planbesked för fastigheten Lundbyvassen 4:7 (Tornen och Citadellet). Under det andra kvartalet har vår ansökan om planbesked för ett om- och tillbyggnadsprojekt av fastigheten Tornen i Göteborg godkänts. Detaljplanearbetet beräknas starta under 2022.Vår plan är att riva del av befintlig bebyggelse och ersätta den med en högre byggnad om cirka 20 våningar för kontor och med service och annan kommersiell verksamhet i bottenvåningarna.