Slakthushallarna, fas 2 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Slakthushallarna, fas 2

Denna del av Slakthushallarna blir permanenta lokaler för klubb- och konsertaktören Fållan.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Lokaler 2 000
Summa 2000
Investering (mkr)
140
Färdigställs
Q1 2024
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
5

Permanenta lokaler för klubb och konsert.

Fas 2 av utvecklingen av kvarteret Slakthushallarna har påbörjats. I denna del kommer klubb- och konsertaktören Fållan att flytta in permanent.