Kvarteret Ångqvarn - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Kvarteret Ångqvarn

Intill Stadsträdgården i centrala Uppsala har vi ett avtal om att förvärva tre vackra industrifastigheter, för att respektfullt omvandla dem till kontor.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Kontor 9 300 0

Industrihistoriska byggnader

Kvarteret Ångqvarn ligger längs Fyrisån i utvecklingsområdet Skeppskajen, som kommer att knyta ihop de södra delarna av innerstaden med Uppsala city. Det är tre vackra tegelbyggnader från början av 1900-talet där en stor del av Upplands livsmedelsproduktionen ägde rum. Nu blir det kontor med närhet till både parkområdena längs vattnet och stadsliv. Det tidigare slutna området öppnas upp med nya stråk, restauranger och service. 

Läs mer på projektets hemsida Kvarteretångqvarn.se