Dekorativ bild

Katarinahuset

Ombyggnad av välkänd fastighet vid Slussen.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Kontor 18 700
Handel 2 600
Övrigt 3 800
Summa 25100
Investering (mkr)
980
Färdigställs
2023
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
126
vision

Moderna kontor med unik utsikt

I mars 2020 fattades beslut om att starta ett ombyggnadsprojekt i Katarinahuset vid Slussen och under våren tomställs huset för att möjliggöra rivningsarbeten. Efter ombyggnationen kommer huset att innehålla moderna kontor med unik utsikt och vi planerar även för hotell och flera restauranger. Vi planerar även att utveckla takterrassen på huset så att allmänheten kan få tillträde via Mosebacke och Katarinahissen.

I maj tecknades nytt hyresavtal med Eriks Gondolen om totalt 1 100 kvadratmeter fördelade på två olika restauranger. Första inflyttning beräknas ske under våren 2023 och renoveringen av fastigheten beräknas vara helt klar under sommaren 2023. Investeringen uppgår till närmare en miljard kronor.

Kontakta oss