Nobelberget

På Nobelberget utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och kommersiella stråk – både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt.

Ställ dig i kö till en av bostäderna på Nobelberget!

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Bostäder 4 500
Summa 4500
Investering (mkr)
300
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
Tillbaka
vision

Nobelbergets första etapp

På Nobelberget på Sickla Industriväg i Sickla äger vi en fastighet med stora möjligheter. Här vill vi utveckla en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning - både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt.

Brf Sicklastråket kommer att innehålla 68 bostadsrättslägenheter och är det första bostadshuset som byggs på Nobelberget. Fastigheten kommer att 3D-bildas och lägenheterna kommer att byggas ovanpå Nobelbergsgaraget.
Bostadsrättsprojektet säljstartades under hösten 2018. Tecknande av förhandsavtal såväl som byggstart planeras till andra kvartalet 2019. Hela kvarteret färdigställs under 2020. Totalt planeras drygt 500 bostäder på Nobelberget. Utvecklingen av de resterande bostäderna kommer att genomföras successivt i en takt beroende på marknadens efterfrågan.

Här får du senaste nytt om alla våra byggprojekt i Sickla

kontakt