Våra projekt

Vi har utvecklat våra platser och hus under en lång tid och har många spännande planer för framtiden! Vår befintliga projektportfölj med nya projekt och större ombyggnationer möjliggör framtida investeringar motsvarande cirka 24 miljarder kronor. Nedan ser du ett urval av våra framtida möjligheter och pågående projekt.

Just nu har vi många pågående projekt i Sickla, vilket kan påverka dig som bor och arbetar i området eller besöker oss. Att bygga stad är svårt att göra i smyg, så det kan vara lite rörigt till och från. Vi gör allt för att du ska påverkas så lite som möjligt.  

Här hittar du mer information om de pågående projekten i Sickla.

 • Pågående projekt
 • Forumkvarteret

  I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

 • Nobelberget

  På Nobelberget i Sickla utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning.

 • Gränby park, kvarter 1

  Med direkt närhet till både Gränbystaden galleria och Gränbyparken bygger vi bostadshusen Gränby Park.

 • Life City

  Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

 • Panncentralen

  Förskola i kulturhistorisk byggnad.

 • formalinfabriken

  Nobelbergets karaktärsfulla tegelbyggnad Formalinfabriken bevaras och blir en mötesplats med kreativa ytor för medskapande. 

 • Bas Barkarby

  Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarbystaden, västra Stockholms nya knutpunkt. 

 • Nobelbergsgaraget

  Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

 • Curanten

  Ett helt nytt hus med fokus på vård och hälsa.

 • Tapetfabriken

  I den gamla tapetfabriken planerar vi för hotell- och/ eller kontorsverksamheter.

 • Torghuset Mobilia

  Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

 • Gränby Entré hus 3

  Här bygger vi 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

 • Framtida möjligheter
 • Bostäder i Kyrkviken

  Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostäder. Både sjön och promenadstråken bidrar till en mycket attraktiv miljö och flertalet av bostäderna kommer att få sjöutsikt.

 • Farsta centrum

  Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna i den kommande promenadstaden Farsta. 

 • Stationshuset i Sickla

  Som en del av Tvärbanans detaljplan har Atrium Ljungberg en byggrätt vid Sickla station, vid den planerade av- och påstigningen för Tvärbanan och tunnelbanan mot Nacka.

 • Gränbystaden

  Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna. Genom att blanda olika verksamheter på en och samma plats, såsom kultur, handel, kontor, service, utbildning och bostäder skapar vi en dynamisk plats som lever dygnet runt. 

 • Slussen

  På Stadsgårdsleden framför Glashuset har vi en markanvisning för två byggrätter för kontor, handel och service samt en markanvisning vid Mälarterrassen.

 • Sickla galleria

  Tillbyggnad av Sickla galleria om cirka 3 000 kvm BTA handel samt ett parkeringshus i två plan med cirka 220 parkeringsplatser.

 • Bostäder Gillevägen

  Utmed Gillevägen planerar vi för ett nytt bostadskvarter. Nära till både Marcusplatsen och Sicklasjön. Kvarteret består av tre olika bostadsformer; stadsradhus, lägenheter och takhus.

 • Plats för korsbefruktande möten

  På Norra Stationsgatan i Hagastaden har vi en markanvisning om knappt 1 000 kvadratmeter BTA där visionen är att skapa en inbjudande plats och ett sammanhang för korsbefruktande möten inom life science. 

 • Färdiga projekt
 • Sickla Front

  Nya kontorskvarter ger Sickla en ny entré. Vår ambition är att skapa ett attraktivt och stadsmässigt kvarter för stora och små kontorsverksamheter.

 • Kista+

  En större hyresgästanpassning och omprofilering av vår kontorsfastighet i nordöstra Kista. 

 • Gränbystaden södra entrén

  Utbyggnad för handel, restauranger, kultur och nöje.

 • Gränby Entré hus 2

  Drygt 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

 • Gränby Entré hus 1

  Här byggs ett sextiotal hyreslägenheter samt verksamhetslokaler i två plan.

 • Gränbystaden södra garaget

  Här bygger vi parkeringsgarage för cirka 300 parkeringsplatser.

 • Norra gränbystaden

  I norra Gränbystaden vill vi skapa ett 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden.

 • Nya butiker i Gränbystaden

  Vidareutveckling av den nya handelsplatsen i Gränbystaden.

 • Sickla Front

  Moderna, rationella och BREEAM-certifierade kontorsmiljöer i Sickla.